KURULLAR


SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Aslı Vefa Erdemir
Doç. Dr. A. Esra Koku Aksu
Doç. Dr. Asude Kara Polat
Dr. Ebru Sarıkaya Tellal
Dr. Vildan Manav
Dr. Duygu Erdil

İKDD YÖNETİM KURULU

Mehmet Salih Gürel
Yönetim Kurulu Başkanı

Vefa Aslı Erdemir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayşe Esra Koku Aksu
Genel Sekreter

Asude Kara Polat
Sayman

Ebru Sarıkaya
Üye

Vildan Manav
Üye

Duygu Erdil
Üye

Füsun Bilgin Karahallı
Üye